Voksenklubben

Voksenklubben

Voksenklubben LAVUK er et fritidstilbud til voksne udviklingshæmmede, og er oprettet efter serviceloven § 104. Voksenklubben har ikke driftsoverenskomst med Københavns Kommune, men modtager årligt et fast beløb til 100 pladser reserveret for københavnere. For øvrige aspirenter søges betalingstilsagn fra sag til sag. Ring til klubben og få oplyst takster for medlemskab.

Voksenklubben LAVUK, Lavuks fritidstilbud til voksne over 26år. Målgruppen er personer der mangler et fritidstilbud, og som har en varig funktionsnedsættelse.

Medlemsgruppen

Medlemsgruppen er sammensat således, at tilbudet kan rumme få meget plejekrævende, en stor gruppe som kræver en del hjælp, til den mere selvhjulpne bruger. Størstedelen af vores medlemmer er bosiddende i omegnskommunerne til København. Handlekommunen bevilliger den enkelte person et antal dage pr. uge/mdr. + kørsel.

Udpluk af vores aktiviteter

 • PC-cafe
 • Musik og sang
 • Kreativt værksted
 • Natur og friluftsliv
 • Teater og kultur
 • Bowling
 • Ridning
 • Læderhold
 • Madlavning
 • Bagehold
 • Silketryk
 • Tekstil
 • Fitness
 • Wellness
 • Fodbold
 • Kulturhold
 • Musik og samspil
 • Spille- og hyggeaftener
 • Fredagsfester

Mål

Målet for Voksenklubbens virke er at skabe et afvekslende og inspirerende fritidsliv, men også

 • at skabe trygge og behagelige rammer for medlemmerne
 • at lægge vægt på muligheden for få venskaber/kærester
 • at man er en del af et større fællesskab
 • at have stor indflydelse på tilbudets indhold

Aktiviteterne

Aktiviteterne tager udgangspunkt i medlemmernes ønsker og behov. Derfor har vi et Klubråd, der i samarbejde med medarbejdere tilrettelægger den enkelte sæson. Fleksibiliteten er høj, der er ikke langt fra, at et medlem får en god ide til, at den kan føres ud i livet. Fester og udflugter er i høj kurs. Vi tager fx gerne i Parken når fodboldlandsholdet spiller.’

Voksenklubbens Medlemsblad

Nummer 2 Årgang 2019

 

Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem, skal du kontakte os. Vi aftaler så en dag, hvor du ser vores tilbud og sammen udfylder et ansøgningsskema. Derefter vurderer vi om Voksenklubben er stedet for dig. Vi ansøger din handlekommune om betalingstilsagn.

Årsplan

Voksenklubbens årsplan 2019

Udviklingsplan

Se udviklingsplan for voksenklubben her

Tilsynsrapport 2019

Se tilsynsrapporten for voksenklubben her

 

Voksenklubben Lavuk · Klædemålet 9 · 2100 København Ø · tlf. 39 18 26 04