Pibergården

Pibergården

Pibergården er privat socialpædagogisk dagtilbud for voksne udviklingshæmmede og er et af 5 tilbud drevet af Lavuk. Tilbuddet er oprettet efter servicelovens §104. Pibergården visiterer selv til pladserne. Der kan arrangeres kørsel til og fra Pibergården for de brugere, som ikke kan anvende offentlige transportmidler.

Vi prioriterer fællesskab og nærvær med udgangspunkt i det enkelte menneske, og arbejder med en målsætning om at skabe rammerne for det gode liv.

Hovedparten af vores aktiviteter integrerer naturen og friluftlivet som pædagogisk redskab – og vi rykker gerne udendørs med musik, krea og madlavning, når det er muligt. Medarbejderne er fordelt på små hold, og hverdagen er præget af tryghed og forudsigelighed med fast ugeskema. Al samvær og aktivitet er bygget op om respektfulde relationer, intensitet i samværet og høj grad af medarbejderinddragelse.

Tilbuddet rummer 25 medarbejdere og 8 ansatte, og har til huse i en renovereret skovriderbolig i Nødebo ned til Esrum sø, med tilhørende skovareal og heste. Vores medarbejdergruppe har en mangfoldig fordeling på køn, alder, og fysisk og kognitiv formåen, hvor de fleste er helt eller delvist selvhjulpne med forskelligt behov for støtte, mens andre er fysisk udfordrede.

LINKS
Virksomhedsplan
Ugeplan
Kalender 2019
Datooversigt
Indsatsområder 2018/19
Holdbeskrivelser/Aktiviteter
Tilsynsrapport Hillerød kommune 2017

Daglig leder Katrine Hofman Bang
Pibergården · Nødebovej 56 · 3480 Fredensborg · tlf. 48 48 45 01