Pibergården

Pibergården er et socialpædagogisk dagtilbud for voksne over 18 år med funktionsnedsættelse. Tilbuddet rummer 25 medarbejdere og 9 ansatte, og har til huse i en renoveret skovriderbolig med skovareal, i Nødebo ned til Esrum sø.

Medarbejdergruppen har en mangfoldig fordeling på køn, alder, og fysisk og kognitiv formåen, hvor de fleste er helt eller delvist selvhjulpne med forskelligt behov for støtte, mens andre er fysisk udfordrede.

Pibergården er en arbejdsplads, hvor vi prioriterer fællesskab og nærvær med udgangspunkt i det enkelte menneske, og arbejder med en målsætning om at skabe rammerne for det gode arbejdsliv. Al samvær og aktivitet er bygget op om respektfulde relationer, fokus på mental og social sundhed, og høj grad af medarbejderinddragelse.

Hillerød Kommune fører tilsyn med Pibergården, som er et privat tilbud efter SL § 104, og en del af Lavuks i alt 5 tilbud.

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 9.00 – 15.30

Antal pladser

Vi har 25 pladser.

Lukkedage

Pibergården har 15 lukkedage fordelt over året. Se en samlet datooversigt her og kalenderen 2020 her.

Holdaktiviteterne er fordelt på ugens dage i et fast skema:

Se yderligere om vores pædagogik, metoder og hverdag i vores virksomhedsplan her.

Pibergårdens tilsynsrapport udarbejdet af Hillerød kommune er ligeledes tilgængelig her.

Kørsel

Der kan tilrettelægges kørsel til Pibergården og retur for de medarbejdere, som ikke kan anvende offentlige transportmidler, såfremt dette bevilliges særskilt.

Kontakt og adresse

Pibergården Lavuk

Nødebovej 56A

3480 Fredensborg

Tlf.: 48484501

 

Daglig leder af Pibergården, Lavuk: Katrine Hofman Bang khb@lavuk.dk

Leder af Lavuk: Thomas Hinsby hinsby@lavuk.dk