KUBI

Kubi

I Januar 2014 tog vi den nye afdeling i Fritids og ungdomsklubben Lavuk, Kubi i brug. Der er 20 pladser. KUBI er en afdeling som skal rumme børn og unge som er mere udfordrede end de øvrige linier Kunst og kultur, Muteco og Friluft

Pædagogikken i KUBI

I Lavuk FUK har vi en mangeårig specialpædagogisk erfaring og tradition for at arbejde anerkendende med de unges ressourcer og kompetencer. Ingen kan alting, men alle kan vi noget og alle har vi krav på at blive mødt og set for det vi kan, og det vi måske kan lære. Et fritids- og ungdomsklub liv i Lavuk, skal tilbyde den unge støtte til, at udvikle færdigheder baseret på interesser og adgang til venskaber baseret på fællesskab og gode oplevelser. Det pædagogiske udgangspunkt er elementer hentet fra: KRAP (Kognitiv, ressourceorienteret, anerkendende pædagogik). Principper fra gentle teaching, med fokus på tryghed og tillid som bærende elementer i vores mulighed for trivsel og vores forudsætning for læring. Low Arousel pædagogik, med henblik på at forstå og forebygge evt. konflikter. Specialpædagogisk massage og sanseintegration, med henblik på at mindske spændinger og øge den enkelte unges kropsfornemmelse.

Kommunikationen

Kommunikation og adgang til at udtrykke sig er en vigtig forudsætning for trivsel for os alle. Derfor arbejder vi med konkreter, boardmarker, tegn til tale og andre relevante elementer.

Aktiviteterne i KUBI

Alle aktiviteter har det til fælles, at de tager udgangspunkt i vores medlemmers interesser og glæde ved oplevelser og fællesskab. Det er aktiviteter, som involverer: Rytmik, musik og sang. Sport, dans og bevægelse. Ture ud af huset m. natur og kulturoplevelser i fokus. Mulighed for kreative udtryk og indtryk, samt wellness, afspændings- og sanseoplevelser. Forældresamarbejdet, som en vigtig faktor i de unges trivsel

Forældresamarbejdet

Forældresamarbejdet er til stor gavn og glæde, for såvel de unge, som for os som pædagoger. Hvad enten det drejer sig om dialog med jer, som forældre, omkring jeres unge i hverdagen eller det handler om, at man som forældre har lyst til, at gøre en indsats for organisationen som helhed. Eksempelvis ved at bakke op om festivitas, som musikfestivalen Lavukstock, eller i et bestyrelsessammenhæng.

Man kan følge med i klubbens aktiviteter, se de sidste opslag på vores Facebook eller finde nyttinge links på vores hjemmeside. Derudover er man altid velkommen til telefonisk kontakt mellem 12 og 14.

Nynne Ubbe – afdelingsleder