Fritids- og

Ungdomsklubben

Målgruppen – Fritids- og ungdomsklubben

Medlemmerne er unge og med varig og nedsat funktionsniveau. De fleste er hjemmeboende, og andre bor i botilbud. For de fleste medlemmer, er klubben en stor del af deres fritidsliv og måske det eneste. Det forpligter såvel pædagoger som ledelse om indholdet i vores tilbud.

Struktur

Klubben er opdelt i forskellige afdelinger for at gøre det mere overskueligt at færdes i den. I undermenuerne kan du læse om de forskellige afdelinger.

Pejlemærker

Følg dette link og læs om klubbens pejlemærker


Hvordan bliver du medlem af klubben

– Københavnere

Alle unge fra København som søger fritidsklubben, skal visiteres af “Fagligt Center”, som er en del af Børne- og Ungeforvaltningen. Klubben har en aftale om 138 pladser til unge fra København. Vi kan hjælpe dig med kontakt til specialområdet, men visitationen ligger ikke hos os.

– Ikke Københavnere

Ønsker du at blive medlem af klubben, skal du kontakte os på telefon 39 18 42 11. Vi aftaler så sammen en dag, hvor du ser klubben. Vi spørger ind til dine behov så vi ved hvor klubben kan assisterer dig bedst. Såfremt vi bliver enige om en indmeldelse, ansøger du din kommune om betalingstilsagn. Vi har en lille guide som du får med, den følger du.


Takster og betalingsprincipper

turMedlemmerne i Klubben betaler kontingent ifølge Københavns Kommunes takstblad. Dette beløb dækker også al nødvendig kørsel. Derudover betales for de aktiviteter, der deltages i. I værkstederne varierer betalingen. Princippet er, at halvdelen af materialeprisen betales. Helt små ting er gratis. Der betales også for et mellemmåltid i løbet af eftermiddagen, her er der 2 priser alt efter fremmøde! Ved deltagelse i koncerter, teaterture, fodboldkampe osv. betales den fulde billetpris.
Såfremt du vil søge friplads følg venligst dette link: https://www.kk.dk/priserogtilskud

Bor du ikke i Københavns Kommune, skal du søge din egne kommune om denne ydelse.


Kolonier

Vi rejser på ferieture i ind – og udland. Kolonier i udlandet retter sig mod en ældre gruppe medlemmer, som ofte har selvstændig pension. Koloniture betales efter de faktiske omkostninger. På nogle Danmarks ture yder klubben tilskud til rejseudgiften. Klubben betaler altid alle medarbejderudgifter. Det er ikke en del af den pris du betaler. Se den aktuelle årsplan


Til nye forældre

Download folder her


Virksomhedsplan

2018 – 2020


Årsplan 2020

Download plan


Tilsynsrapport

 Tilsynsrapport 2019-2020


Åbningstid

Klubben har som hovedregel åbent hver mandag til fredag fra kl. 12.00 – 22.00.
I skoleferier er der ændrede åbningstider – se her.


Køkken

Du kan spise frokost hver dag. og aftensmad hver dag. Se årsplanen for undtagelser. Bestilling på 39 184 211 eller info@lavuk.dk kl. 12.00 dagen før du vil spise.


Kørsel og kørselsændringer

Unge med kørselsbevilling hentes og bringes. Opsamling sker fra skole eller hjem. Der er hjemkørsel 17.00 & 21.40. Hvis trafikken tillader det er alle hjemme på max. 40 min. Trafikken i myldretiden kan til tider vælte alle transporttider.

Alle kørselsændringer skal meldes inden kl. 12.00, dagen før ændringen skal træde i kraft.