DIALOGMETODEN

Dialog skaber platforme for gode møder. Vi skal tale sammen, vi skal lytte til hinanden og vi skal lære af hinanden.

Dialogmetoden er et redskab, der styrker evnen til at udtrykke følelser, tanker og behov hos mennesker med funktionsnedsættelser. Kernen i metoden er den iscenesatte samtale, hvor det pædagogiske personale i samarbejde med deltagerne skaber en respektfuld og meningsfyldt dialog i trygge rammer.

Dialogmetoden er udviklet af Mia Ulrich Eversby, der er uddannet pædagog fra Frøbel seminariet og har arbejdet i Lavuk Fritids/ Ungdomsklub siden 2003.

Mia er en ildsjæl optaget af medlemsinddragelse, og hvordan man kan rammesætte og tilrettelægge processer, der reelt sikrer de unge indflydelse.

Som initiativtager til Lavuks Dialogmetode, har hun arbejdet med samtalens muligheder i dialoggruppen”Sladretaskerne” og i Fritids- og Ungdomsklubbens Klubråd.

Metoden er praksisviden omsat til professionsviden. Det er en metode, som kan anvendes af alle, der ønsker at give mennesker med funktionsnedsættelser en stemme.

Fremgangsmåden er beskrevet trin for trin i bogen, hvor du også kan læse om oplevelsen af at deltage i dialogmøderne.

Bestil et personlig oplæg om Dialogmetoden af Mia Eversby.

Send en mail til me@lavuk.dk. Prisen er 1500 kr, alt inklusiv – forløbet kan tilpasset efter jeres ønsker

KØB BOGEN HER:

Navn

Adresse

Vi har med ”Dialogmetoden” fået et fornemt bidrag til inspiration i det videre arbejde med udvikling af livskvaliteten hos mennesker, der har brug for en særlig indsats. Held og lykke med at anvende og udvikle på metoden overalt, hvor den professionelle dialog i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning er på dagsordenen.

Anette Laigaard – Formand, Det Centrale Handicapråd