Lavuks bestyrelse

Navn

Tilhørsforhold

Funktion

Mail

Lis Arrhenius DHF Formand Lis@Arrhenius.dk
Lisa Brorson DHF Bestyrelsesmedlem sendebudet@gmail.com
Danielle Prøschold LEV Forældrerepræsentant danielle@proschold.dk
Hanne Bøcker Voksenklubben Forældrerepræsentant boecker@mail.dk
Merete Hansen Pibergården Forældrerepræsentant meh@force.dk
Gitte Ægidius FUK Forældrerepræsentant gitte@aegidius.dk
Renè Hansen  Voksenklubben Medlemsrepræsentant renespeedyhansen1969@gmail.com
Anders Nielsen FUK (TR) Medarbejderrepræsentant tr.fuk@lavuk.dk

Øvrige mødedeltagere (minus stemmeret)

Thomas Hinsby Lavuk Leder hinsby@lavuk.dk
Jesper Rosberg Lavuk Sekretær jesper@lavuk.dk